CENTRUM JĘZYKÓW I ZARZĄDZANIA CJZ

ul. o. Jana Siemińskiego 27
 44-100 Gliwice
 tel./fax 032 331 39 80
cjz@cjz.gliwice.pl

Sekretariat firmy jest czynny :

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 - 18.00

w piątki od 9.00-12.00


Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby.
 Nasza szkoła znajduje się w samym sercu Gliwic.

Informujemy, że zgodnie z art. 24, ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. :(t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 922)
oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informujemy, iż administratorem Pana /Pani danych osobowych jest szkoła języków obcych:
Centrum Języków i Zarządzania "CJZ"
Barbara Bekier
44-100 Gliwice,
ul. o Jana Siemińskiego 27

Dane zbierane i przetwarzane są w związku z zatrudnieniem (kodeks pracy - Art. 22-1) świadczeniem usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z póź. zmianami. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania w każdym czasie zaprzestania przetwarzania danych. Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych

Masz pytania ?

Daj nam znać

CENTRUM JĘZYKÓW I ZARZĄDZANIA CJZ

copyright © 2018 cjz.com.pl. wszelkie prawa zastrzeżone.